Archive for Lipiec, 2011

Lord of Ultima

Królestwa naszego nadszedł kres Ukochana Sosaria, rozbita na tysiące wysp i wymazana z kart historii, przestała istnieć. Opłakuję jej stratę, ale swoje myśli kieruję już ku przyszłości. Nad bezkresnym oceanem powstaje nowy świat, Kaledonia. Nikt nie zaprzeczy, że to ledwo marny cień tego, co było kiedyś, ale wierzę, że w popiołach przeszłości lśni jeszcze diament […]